Резервирай
Политика за поверителност

Политика за поверителност

 

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование 17 Сиракови ЕАД
ЕИК/ БУЛСТАТ 202732346
Адрес и седалище на управление гр.Кърджали, бул.България 47, ТРК Орфей,
офис 38
Адрес за кореспонденция гр.Кърджали, бул.България 47, ТРК Орфей,
офис 38
Телефон +359 877 804848
Имейл info@glavatarski-han.com
Уебсайт www.glavatarski-han.com

 

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни 

Наименование Комисия за защита на личните данни
Адрес и седалище на управление гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Телефон +359 2 915 3518
Уебсайт www.cpdp.bg

 

Тази политика за поверителност се отнася за интернет страницата на хотелски комплекс „Главатарски хан“ (www.glavatarski-han.com). Политиката покрива обработката на лични данни съобразно изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламента).

За целите на Регламента за защита на личните данни, ние сме АДМИНИСТРАТОР на лични данни и всякакви запитвания относно обработката на Вашите данни трябва да се адресират към e-mail: info@glavatarski-han.com, тел: 0877804848.

Като използвате „уеб сайта“, Вие се съгласявате с тази Политика.

Glavatarski-han.com (17 Сиракови ЕАД) уважава вашето право на лични данни и се стреми да ги защити.
Информацията по-долу описва как ние събираме и използваме вашите лични данни.

 • Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите.
 • Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма.
 • Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.
 • Хотелски комплекс „Главатарски хан“ има право да събира и използва информация относно своите Потребители, когато същите направят резервация.
 • Информацията, чрез която Потребител на интернет страницата www.glavatarski-han.com може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Потребителят предоставя при резервацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Хотелски комплекс „Главатарски хан“ услуги и други.
 • Хотелски комплекс „Главатарски хан“ гарантира конфиденциалност на личните данни на своите Потребители, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно:
  – установяване на контакт с Потребителя при уточняване подробности около резервацията и начините за нейното заплащане
  – издаване на фактура
  – помощ при попълване на резервация, ако не се справите сами
  – информиране относно цени или услуги
  – предоставяне на услуги и поддръжка
  – известяване за нови услуги или продукти
  – предоставяне на персонализирани промоционални оферти и др.
 • Хотелски комплекс „Главатарски хан“ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод резервацията чрез интернет страницата www.glavatarski-han.com, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.
 • В резервационната форма, попълвана от Потребителя, са обозначени задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с Общите условия, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
 • Ограниченията не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на Общите условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай хотелски комплекс „Главатарски хан“ има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.
 • Хотелски комплекс „Главатарски хан“ се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  – е получил изричното съгласие на Потребителя при резервацията или в по-късен момент
  – информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури
  – в други посочени в закона случаи.

Информация, която събираме

 • Ние събираме лични данни, единствено ако са предоставени директно от Вас – Вашия имейл адрес, име и фамилия и телефонен номер, които подавате с изрично съгласие, за да можете да ползвате услугите на „уеб сайта“, за направа на онлайн резервация през уебсайта.
 • Ние използваме аналитични и статистически инструменти, с които наблюдаваме детайли на вашите посещения на „уеб сайта“ и ресурсите, които достъпвате, което включва, но не е ограничено от: трафик данни, локация, уеб логове, и други данни от комуникацията (които не ви идентифицират персонално)

Използване на вашата информация

 • Ние обработваме и съхраняваме личните ви данни, които сте ни предоставили, в съответствие с изискванията на Регламента.
 • Информацията, която събираме и съхраняваме, се използва единствено за предоставяне на услуги към вас и/или за изпълнение на договорните ни задължения с вас.

Предоставяне на вашата информация

 • Ако не желаете вашите данни да се използват от нас, вие ще имате възможност да оттеглите съгласието си като се свържете с нас директно на посочения адрес, телефон, имейл.
 • Ние ви информиране, че ние не предоставяме идентифициращи лични данни на трети страни.

Контрол на използването на вашите данни

 • Ако сте дали съгласие за използване на личните ви данни за конкретни цели, може да оттеглите съгласието си или да го коригирате по всяко време. Ако не желаете да използваме вашите данни или искате да коригирате съгласието, което сте ни предоставили, може да се свържете с нас на посочените контакти.

Къде съхраняваме и трансферираме данните ви

 • Информацията, която предоставяте се съхранява единствено на нашите сървъри и само за целите на вашата онлайн резервация
 • Ние не трансферираме вашите данни към трети страни и не използваме облачни услуги.
 • Във всички други случаи ние ще обработваме, разкриваме или споделяме вашите лични данни, единствено ако е изискуемо по закон или когато се изисква с цел да се съобразим и да спазим законови и правни изисквания.
 • Вие имате право да се откажете от съхранението на личните ви данни по всяко време, като се свържете с нас на посочените контакти.

Сигурност

 • Предаването на информация по интернет или имейл не е сигурно. Въпреки, че предприемаме най-доброто, за да защитим вашите лични данни, ние не може да гарантираме сигурността на данните, докато се предават от вас към „уеб сайта“; всякаква такава трансмисия е ваш риск. След като получим вашата информация, ние ще прилагаме стриктни процедури и протоколи за нейната защита.

Линкове към трети страни

 • Вие може да намерите линкове към интернет страниците на трети страни. Тези уеб сайтове имат своите собствени политики за поверителност, с които трябва да се запознаете. Ние не носим отговорност за техните политики, тъй като нямаме контрол върху тях.

Използване на „бисквитки“

 • „Уеб сайта“ на хотелски комплекс „Главатарски хан“ използва „бисквитки“. Ние използваме бисквитките да събираме информация за използването на нашите услуги и да предоставим статистическа информация за посещенията в нашия сайт. Тази информация не ви идентифицира персонално – тя е статистическа информация относно посетителите и тяхното ползване на „уеб сайта“. Където се ползват, тези бисквитки се свалят автоматично на вашия компютър. Съхраняват се на твърдия диск на компютъра ви. Всички компютри могат да откажат бисквитки. Това може да стане чрез активиране на настройките, което ви дава възможност да откажете бисквитките.

Вашите права като субекти на данните

Право на достъп до данните

 • Вие имате право да изискате и получите от нас потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, както и какви данни обработваме за Вас.
 • Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
 • Ние ще Ви предоставим при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
 • Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но си запазваме правото да наложим административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране  или попълване на данни

 • Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до нас посредством имейл.

Право на изтриване на данни

Вие имате правото да поискате от нас изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а ние имаме задължението да ги изтрием без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
  Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
  В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:
 • информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;
 • техническа информация за функционирането на уебсайта, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност.
  За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да предприемете следните стъпки:
 • Да подадете заявка чрез по имейл;
 • Да се легитимирате като притежател на акаунта;
  След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с посочените по-горе стъпки, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас.
  Ако има направена от Вас резервация, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е след напускане на хотела или отказване от ваша страна на резервацията.
  Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.